दो दो जोगनिया के बीच अकेलो लांगुरिया

दो दो जोगनिया के बीच अकेलो लांगुरिया
अकेलो लांगुरिया
अरे
अकेलो लांगुरिया
 खेले लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
बड़ी जोगनी यो कहे
नथली लाज्यो मोय
बड़ी जोगनी यो कहे
नथली लाज्यो मोय
छोटी जोगनी यो कहे रे
कुंडल लाइजो मोय
अरे दो दो ……………….
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
अकेलो लांगुरिया
अरे अकेलो लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
बड़ी जोगनी यो कहे
कोई फरिया लाइज्यो मोय
बड़ी जोगनी यो कहे
कोई फरिया लाइज्यो मोय
छोटी जोगनी यो कहे रे
साड़ी लायीयो मोय
अरे दो दो ……………….
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
अकेलो लांगुरिया
अरे अकेलो लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
बड़ी जोगनी यो कहे
रे लहंगा लायीज्यो मोय
छोटी जोगनी यो कहे रे
सलवार सिलवा दे मोय
अरे दो दो ……………….
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
अकेलो लांगुरिया
अरे अकेलो लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
बड़ी जोगनी यो कहे
रे पायजम लाइयो मोय
बड़ी जोगनी यो कहे
रे पायजम लाइयो मोय
छोटी जोगनी यो कहे रे
सेंडिल लायीज्यो मोय
अरे दो दो ……………….
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया
अकेलो लांगुरिया
अरे अकेलो लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
अकेलो खेले लांगुरिया
दो दो जोगनिया के बीच
अकेलो लांगुरिया